Totalrenovering av enebolig fra A-Å

Totalrenovering og tilbygg. 

Enebolig på Kyte som har blitt totalrenovert .der me har gjort heile prosessen frå A til Å.

Me gjore ein tilstandsanalyse for å kartlegga dagens stand på huset.

Gjennomførte energirådgivning og kom med anbefalte tiltak for å redusera energitapet i boligen. Tilstandsanalyse og tiltaksplan blir brukt opp mot søknad til ENOVA for støtte.

Vidare utarbeida med treningsgrunnlag, søknadstegning og arbeidstegning. 

Søknadsprosedyre mot Voss Herad for å få byggeløyve. 

Utførte tømrararbeidet og koordinerte alle fag for å få eit komplett bygg. 

Bolig før renovering

Bolig før renovering

Tegning / prosjektering

Tegning / prosjektering

Under bygging

Under bygging

Ferdig bygg

Ferdig bygg