Seckmanstuene

Ombygginga av fleire små stover og rom på Fleischer's Hotel til det som i dag framstår som à la carte restauranten Seckman, er ein av dei mest krevjande og spennande restaureringsjobbane me har tatt på oss.

To av våre mest erfarne tømrarar var med på denne jobben, og den kompetansen dei innehar etter mage år i yrket, har vore svært viktig på eit slikt prosjekt.

Bilda er tekne av: Francisco Munoz