Hytte på Reime

Oppføring av ny hytta på Reime. 

I vintermånene har me ført opp ei ny arkitekttegnet hytta på Reime. Hytta blei oppført med Precut frå Jatak som gjorde at me fekk tett bygg på kort tid, og me kunne fokusera på innearbeid utover vinteren. 

20200814 13342420200814 13342420200814 13342420200814 13342420200814 13342420200814 13342420200814 13342420200814 13342420200814 13342420200814 13342420200814 13342420200814 13342420200814 13342420200814 133424