Fleischer's Hotel

På Fleischer's Hotel har Lindstad Bygg As hatt fleire oppdrag. To «ekstreme» oppdrag har vore å skifta skifertak på to av tårna.

Dette er ein luftig jobb, og gode HMS-rutinar er særs viktig. Når me får denne typen oppdrag nyter me godt av den gode kompetansen folka våre har.

Takarbeid Fleischer 1280