Rehabilitering av brannskada hus

Huset vart brannskada i 2016, og det er no bygd opp igjen.

I eit brannskada hus må dei bygningsdelane som er mest skada rivast og fjernast. Bygningsdeler som kan nyttast opp igjen må behandlast av eit firma som har spesialisert seg innanfor dette feltet før me som tømrarfirma kan komme inn og starte gjennoppbygging.

Når skaden først har skjedd kan eigaren bestemme seg for å gjere ein del oppraderinger av bustaden. Slik oppgradering skjer i samråd med takstmann og forsikringsselskap.

På dette huset vart loftetasjen heva med 80 cm, og det vart satt inn ein ark for bedtre utnytting av buarealet.

Lindstad Bygg rehabilitering