Heving av tak

Har du eit hus med loft som du ikkje får nytta på grunn av takhøgden?

Ved å bytta ut eksisterande takstolar på huset med nye kan ein få utnytta loftet på ein betre måte. Dette huset fekk med dette ein ekstra etasje mot tidlegare eit kryploft.

På dette huset vart det og lagt inn ein ark for å få inn meir lys.

Bildeserien viser noko av arbeidet som vart gjort på denne eineboligen frå 70-tallet.

Denne typen arbeid anbefaler me oppstart på vår eller tidleg haust.

Er dette noko du tenkjer på? Ta kontakt for synfaring og pris.

 

Fjerning av dei gamle takstolane

Fjerning av dei gamle takstolane

Klart for montering av nye takstolar

Klart for montering av nye takstolar

Montering av nye takstolar

Montering av nye takstolar

Klart for tak og kledning

Klart for tak og kledning