Frelsersarmeen Tilbygg

Oppussing og utviding av eksisterande menighetshus grunna auka plassbehov.

Tilbygget er oppført i eit enkelt, stramt og moderne formspråk som skil tilbygget frå den ekisterande verneverdige bygningen. Det vært nytta ståande kledning og Prodema fasadeplater på tilbygget.

Tilbygget  inneheld to kontor, to toalett og utviding av eksisterande forsamlingssal.

I dette prosjektet hadde me med oss fleire underentrepenørar;

Grunn og Betong - Skutle Betong AS

Elektro - Vangen Elektriske AS

Rørlegger - Voss VVS AS

Taktekking - Kønigen & Næsse AS

Me gratulerer Frelsesarmeen på Voss med nytt menighetshus!